Kütlelerin İsyanı (12-E-10)
Onskizinci yüzyıl için Jean Jacques Rousseau’nun sosyal Mukavele’si, ondokuzuncu yüzyıl için Karl Marx’ın Das Kapital’i ne ise, yirminci yüzyıl için de Ortega y Gasset’in Kütlelerin İsyanı odur.
Atlantic Monthly

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir